Програма діяльності організації

Програма мінімум:

В умовах ринкових відносин досить вагомим є питання фінансової заможності наших активістів. Розуміючи, що кожен з нас як і голодний солдат, погано виконуватиме взяті на себе зобов’язання. Тому першочерговим завданням для нас є працевлаштування наших активістів на добре оплачувані посади і відповідно захист їх прав і свобод.

Також щоб суть діяльності організації відповідала її назві, ми повинні створити всю необхідно матеріально-технічну та інформаційну базу для нашої суспільно-корисної роботи.

Отже, в 2009 р:

 • ми маємо заснувати власну періодичну пресу, щоб активно та дієво інформувати громадськість про наші ініціативи та заснувати прес-центр організації;

 • відповідно до вимог часу створити сайт-портал організації, що репрезентуватиме нас якнайширше в Україні та світі;

 • створити відповідну матеріально-технічну базу організації;

 • визначити основні джерела формування бюджету організації;

 • створити проектну групу;

 • створити школу молодіжного лідерства;

Програма максимум:

 • Ми виступаємо за створення політичної партії, крила організації, що відповідно до нинішнього законодавства виконуватиме політичні рішення організації.

 • Підготовка економічної програми відновлення фінансової потужності міста та країни.

 • Створення молодіжного благодійного фонду «Креатив», що акумулюватиме фінансові ресурси для молодіжних програм.

 • Об’єднання в своїх лавах молодої, патріотичної, соціально відповідальної бізнес-еліти;

 • Розробка та написання програми для молоді міста та фінансове підкріплення її складової.

 • Створення центру кадрової підготовки фахівців для всіх сфер державного управління, фінансового менеджменту та інших провідних на сьогодні напрямків розвитку українського суспільства.

 • Створення ефективного, дієвого молодіжного дорадчого органу при міській владі;

 • Розробка молодіжної програми активізації молодіжного руху із забезпеченням її фінансової складової та слідкуванням за її виконанням.

 • Створення дієвих механізмів обговорення та вироблення програми розвитку країни з врахуванням етнонаціональних, географічних, ментальних особливостей розвитку кожного конкретного населеного пункту.

 • Проведення вечорів, зустрічей з відомими успішними людьми міста та країни.

 • Організація різноманітних конкурсів, вечорів відпочинку.

 • Проведення велоподорожей.

 • Утворення дієвої всеукраїнської молодіжної організації «Незалежна асоціація молоді».

 • Налагодження співпраці з усіма прогресивними громадськими організаціями, партіями, фондами, бізнес-структурами.

 • Проведення КВК на кубок МГО.

Крім того у майбутньому ми працюватимемо над тим, щоб в Україні відбулися системні зміни в:

І. «Освіті»: 1. Якість освіти:

МГО «Незалежна асоціація молоді» виступає за розбудову в Україні реально якісної освіти, мотивуючись певними критеріями до побудови роботи навчальних закладів та навчально-виховного процесу, зокрема:

1.) потрібно внести вагомі зміни до закону «Про вищу освіту»

Акредитаційний рівень вищого навчального закладу має визначатися лише процентним співвідношенням фахових кваліфікованих викладачів, що на постійній основі працюють у цьому навчальному закладі, а не кількістю студентів. Наприклад, статус національного отримує той навчальний заклад, професорський склад викладацького корпусу якого становить 70%, що працюють на постійній основі, і їх вік становить до 60 років.

Навчально-виховний процес має переорієнтуватися з підготовки носіїв (власників) дипломів до підготовки фахівців, що володіють якісними практичними знаннями та вміннями. Для цього потрібно:

 1. Зменшити кількість загальних предметів, що вивчаються, до мінімуму, а більше осереджуватись над практичним вивченням предметів за професією.

 2. Чіткіше на законодавчому рівні прописати статус студента, дозволити на третьому курсі вільно працевлаштовуватися на повну ставку і отримувати вільний графік (в першу чергу це має стосуватися студентів-контрактників; досить абсурдною є ситуація, коли студенти оплачують своє основне робоче місце (навчання) і закон не дозволяє працевлаштовуватися на повну ставку за профілем навчання; дозволити матеріально нагороджувати за заслуги перед університетом студентів-контрактників).

 3. Зменшити навантаження викладача, через зменшення кількості заповнення формалістських звітних документів.

 4. Щороку проводити атестацію викладачів через проведення соціологічних досліджень серед студентів на предмет якісного викладання навчального матеріалу та причетності до корупційних схем. У разі, якщо 30% респондентів висловилися, що викладач був причетний до хабарництва, не підписувати з ним контракт і зробити відповідний запис у трудову книгу. Мінімальна заробітна плата викладача має становити не менше 7 прожиткових мінімумів.

 5. Стипендія студентів має становити не менше 2 прожиткових мінімумів. За таких умов студент зосередиться на навчанні, а не на пошуці шляхів заробляння коштів для того, щоб вижити.

 6. Ми гостро відчуваємо, що Україні потрібна радикальна та виважена освітня реформа. Потрібно створити навчальний центр для підготовки науково-творчої, економічної та політичної патріотично налаштованої національної еліти, здатної брати на себе відповідальність за вчинені нею дії.

 7. У школах, починаючи із 7-го класу, також мають вводитися стипендії, які будуть отримувати до 30% учнів із класу. Стипендія має призначатися після проходження учнями, що забажали її отримувати, незалежного тестування на предмет якості тих знань, якими вони володіють. Її розмір має бути на рівні прожиткового мінімуму.

 8. Екзамени у профорієнтаційних навчальних закладах мають відбуватися за змішаною системою, і тестування має становити не більше 30% відсотків від складених іспитів.

 9. Зарахування до навчальних закладів має проводитися на основі загального тестування випускників шкіл, пільгові умови прийому до навчальних закладів мають звестися до мінімуму: діти батьків героїв України, діти батьків, що загинули підчас виконання своїх посадових обов’язків, повні сироти.

 10. Навчання на педагогічних спеціальностях проводити тільки на денному відділенні державними навчальними закладами. Підготовку педагогічних працівників зробити однією із пріоритетних галузей освіти.

2. Доступ до вищої освіти: ми не вважаємо, що має бути обмеження в існуванні певної кількості навчальних закладів, вони мають витримувати критерії надання освітніх послуг, головне з яких постійне місце роботи в навчальному закладі викладацьких кадрів, зокрема професури та кандидатів, і права отримати освіту має будь-хто і за будь якою спеціальністю (у тому числі до державного замовлення)

3. Корупція в освіті, як в середній, так і в вищій

Створити Центр громадського контролю, який активно працюватиме у вузах під час сесії і вступної кампанії. Потрібно подолати тенденцію, що склалась сьогодні, коли проблемою насправді є те, що «дають», а не те, що «беруть». Студенту в наш час вигідніше заплатити за сесію і не навчатися, а краще десь працювати. І якщо порахувати доход студента, який він отримує від певної роботи, то це дійсно так. За півріччя студент заробить на порядок більшу суму грошей працюючи десь, аніж добре навчаючись у вузі, де буде отримувати стипендію у розмірі 600 грн. Таку ситуацію потрібно докорінно змінювати. Викладачам потрібно також значно підвищити зарплату, а вже потім застосовувати відповідні санкції при виявленні корупції. Спочатку потрібно створити всі необхідні умови для ефективної діяльності викладача, а вже потім щось від нього вимагати. Викладач повинен бути самодостатньою людиною, впевненою у собі і в своєму майбутньому і лише тоді він зможе когось іншого навчати і давати шлях у життя.

4. Студентське самоврядування:

1. Внести наступні зміни до закону «Про вищу освіту» та статутів навчальних закладів:

- Кількість делегатів на конференцію трудового колективу від органів студентського самоврядування має становити не менше 49%, оскільки студентів в чисельному еквіваленті у навчальному закладі як правило працює більше ніж викладачів. Вважаємо, що при наявності саме такої квоти, ставлення адміністрації до органів студентського самоврядування якісно зміниться.

- Органи студентського самоврядування повинні мати свій рахунок в межах університету на який повинен перераховуватись 1% від загального бюджету навчального закладу; плюс доходи від надання вузом неосновних послуг (здачі орендних площ і т.д.) та відрахування профспілкових стипендіальних внесків.

- кандидатури на обрання студентським профкомом виносяться лише за поданням органів студентського самоврядування.

- принцип організації органів студентського самоврядування визначається самими студентами, але керівники органів студентського самоврядування мають обиратися за загальним таємним голосування усіх студентів навчального закладу.

5. Болонський процес: розуміючи, що потрібно здійснювати інтеграцію в європейський освітній простір, все ж вважаємо, що на сьогодні Болонський процес в Україні ─ сліпе та невдале копіювання освітніх європейських систем. Сьогодні в Україні відбувається не що інше як гоніння студентів за балами та формування знань про алфавіт, коли для відповіді на запитання студенту потрібно запам’ятати не фактичний матеріал з певної дисципліни, а лише а), б), в), г)… Вважаємо, що розвиток української освіти має бути побудований виключно на збереженні основ досвіду національної освіти, а будь-які зміни мають впроваджуватися на основі врахування менталітету українців. Яскравим прикладом для наслідування, вважаємо, має бути Японія, що здійснила вдалу освітню реформу спираючись на використання менталітету нації.

8. Диверсифікація шляхів здобуття освіти: ми за існування в Україні заочних, екстернатних відділень, приватних навчальних закладів різних рівнів акредитації.

ІІ. «Зайнятість молоді»:

1. Програми державних установ по тимчасовому працевлаштуванню:

Потрібно розробити спеціальну систему працевлаштування студентів на канікулярний період. Цим питанням повинні займатися відповідні місцеві служби, але для цього необхідно розробити і затвердити відповідні законопроекти на рівні держави.

В кожному ВНЗ у ОСС повинна бути створена база даних, де кожен студент зміг би ознайомитись із існуючими вакансіями і знайти собі роботу на певний період. Також потрібно налагодити зв’язок між ОСС і біржею праці для більш ефективної діяльності.

Ми вважаємо, що державою мають бути утворені спеціальні сезонні молодіжні табори праці, в яких молодь може отримувати необхідний досвід роботи за обраною спеціальністю із гідною оплатою праці.

2. Ми виступаємо проти існування примусового державного направлення на місце роботи, вважаємо це явище пережитком тоталітаризму. На наш погляд, державне замовлення ─ це не тільки підготовка потрібних спеціалістів, а й запропонований державою рівень освіти для народу, що необхідний для розвитку держави. Крім того, існування державного замовлення─ це й ще розвиток освіти у напрямку підтримання національної свідомості українців.

3. Рівень зарплати: мінімальна заробітна плата для молодого фахівця має бути у три рази більшою ніж прожитковий мінімум, оскільки молодій людині потрібно влаштувати старт свого самостійного життя.

ІІІ. «Соціальний захист молоді»:

1. Робоча програма молодіжного житлового будівництва.

Ми вимагаємо, щоб поза існуючими житловими чергами, у кожному із побудованих будинків 30% житла надавалося молодим сім’ям із трьома дітьми.

2. Безвідсоткові довготермінові кредити на купівлю житла: вимагаємо, щоб молодим фахівцям в першу чергу лікарям, вчителям, державою та органами місцевого самоврядування надавалися кредити на купівлю житла терміном на 20 років.

3. Збільшення допомоги по утриманню малолітніх дітей: крім існуючих одноразових виплат при народженні дитини, державою мають бути гарантовані щомісячні виплати на дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів, адже ні для кого не секрет, що одяг для дітей коштує інколи дорожче, ніж для дорослих. Крім того дитячий організм вимагає більш якісного харчування у процесі свого розвитку.

4. Молодь-інваліди

Ця категорія молодих людей особливо потребує уваги з боку інших. Інваліди повинні усвідомити, що вони не покинуті у цьому світі, що ними цікавляться і їх підтримує держава. Для цього варто створювати відповідні клуби, якомога частіше організовувати для них різні свята, залучати спонсорів для проведення цих заходів. Також потрібно створити всі умови для навчання інвалідів у ВНЗ (спеціально облаштовані аудиторії, комп’ютерні класи, широко застосовувати дистанційне навчання).

ІV. «Охорона здоров’я»:

1. Обов’язкове медичне страхування

Усі державні та інші юридичні комерційні установи мають впровадити систему обов’язкового медичного страхування, але держава має гарантувати існування безкоштовної медицини.

2. Епідемії туберкульозу та СНІДу

Вимагаємо негайно посилити контроль держави за розвитком цих епідемій, розпочати будівництво необхідних науково-дослідних установ, що працюватимуть над розробкою вакцин проти існуючих епідемій. Здешевити до максимуму ліки для хворих.

3. Проблеми екології та безпліддя

Розвиток економіки країни побудувати за принципом бережливого ставлення до екології, провести реконструкції всіх існуючих очисних споруд, зобов’язати усіх власників забруднюючих підприємств у максимально короткі терміни поставити очисні механізми, щоб зменшити викиди в повітря. Винести від межі басейнів річок всі хімічні підприємства. Розвивати альтернативні шляхи отримання енергії. Вираховувати максимально точно кількість потрібної спожитої води мешканцями міст, для того щоб економити водні ресурси.

4. Наркотики, алкоголізм, тютюнопаління

Заборонити будь-яку рекламу тютюнових та алкогольних виробів, показ фільмів, де демонструється спосіб приготування наркотиків та їх застосування. Продавати алкогольні напої і тютюнові вироби лише тим громадянам, які досягли 21-річного віку. Необхідно докорінно змінити ставлення до цієї проблеми у школах і ВНЗ. Потрібно приймати більш жорсткі міри по відношенню до людей, які палять на території навчальних закладів (публічні догани, замітки у місцевій пресі, адміністративні стягнення). Особливу увагу звернути на викладачів, які палять і тим самим подають поганий приклад для дітей і студентів. У цьому випадку варто застосовувати такі форми покарання: догана, позбавлення премій, штраф та ін.

Заборонити тютюнопаління і розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Для цього потрібно прийняти відповідний законопроект на рівні держави. Створити відповідні служби громадського порядку, які б контролювали ситуацію і проводили відповідну роботу з порушниками. Для покарання останніх застосовувати штрафи і громадські роботи терміном від 3 до 15 днів.

V. «Посилення співпраці з громадськістю»:

1. Омолодження кадрів, представленість молоді у партійних списках партії: ми вимагаємо, щоб у партійних виборчих списках до рад всіх рівнів третину кожної десятки становила молодь віком 18-35 років.

2. Закріплення не менше ніж 1% держбюджету на молодіжну політику. Вимагатимемо від влади усіх рівнів закріплення у бюджетах усіх рівнів гарантований 1% для потреб молодіжної політики.

Прийнято правлінням МГО «Незалежна асоціація молоді»
м. Переяслав-Хмельницький
8 квітня 2009 року

Ідеологія

ІДЕОЛОГІЯ ЄДНАННЯ.

Важко молоді сьогодні говорити про ідеологію організації чи національну ідею України, коли навколо просто відчувається просте бажання нажитися, коли «прес» грошей створює умови для кліпового життя та визначає ідеологічні штампи української поведінки. Коли відчуваєш намагання спровокувати розбрат із Заходу до Сходу України. Коли недовіра, алкоголізм, наркоманія та здирництво просто прошили українське суспільство, а для 70% населення стає нормою корупція. Коли новини телеканалів стають рейтинговими, якщо в них йде мова про вбивства та насилля. Сьогодні відчувається, як молодь деградує через псевдоспівпрацю з особами старшого віку, що позбавлені будь-яких громадянських чеснот та патріотизму.

ІДЕЯ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Ми впевнені в тому, що лише те покоління, яке виховане в незалежній Україні, здатне розбудувати міцну державу. І тому вже сьогодні виникла гостра потреба у якісному та негайному оновленні владної еліти країни. Розуміючи, що сьогодні відбувається спотворення ідеалів молодої людини через поступове та вибіркове залучення молоді до управління держави, яке призводить до того, що молода людина стає подібним тому чиновнику, до образу якого в неї колись був особистий супротив, ми  впевнені, що лише молодь, і тільки власними силами, здатна оновити та розбудувати українську державницьку еліту, яка здатна відстоювати та розуміти суть українських національних інтересів. Боротьба за молодіжні права, незалежність молоді - це без сумніву політична боротьба. МГО «Незалежна асоціація молоді» бере на себе місію виховати нову національну еліту.

Ми розуміємо, що шлях навчання, виховання еліти, підготовки професійних кадрів для всіх рівнів органів влади непростий, тернистий, але - необхідний.

Суть нашої роботи полягає в об’єднанні наукових, бізнесових, творчих людських ресурсів задля підготовки суспільно-економічної бази для поступового і впевненого розвитку українського суспільства та держави. Тобто, маємо створити усі необхідні умови, щоб кожен українець був на своєму місці, відчував себе потрібним своєму народові, а суспільство відчувало потребу в існуванні кожного окремо, взятого громадянина.

Наша ідеологія базується на принципі єднання всіх тих, хто проживає на українській землі. Звертаємось до всієї української громадськості розпочати роботу для утвердження незалежності України. Розпочинати потрібно із себе: проводити власну економію, намагатися купувати виключно українську продукцію, економити електроенергію, воду, бережливо ставитися до землі, природи, власного майна. Самостійно якісно здобувати якнайкращу освіту. Ми впевнені, що заможність кожного громадянина ─ запорука могутності як окремо взятого населеного пункту так і держави в цілому. Отже, ми сьогодні повинні об’єднатися навколо всього того, що нас оточує ─ навколо рідного краю. Ми впевнені, що в єдності наша сила. І тому представники політичних, наукових та бізнесових кіл вже сьогодні, починаючи від найменшого українського хутора до міста Києва, повинні об’єднатися для того, щоб впроваджувати добробут на своїй землі. Але прекрасно розуміючи, що сьогодні такого не відбудеться по добрій волі «прогнившої» псевдоеліти, ми закликаємо здорові українські сили єднатися навколо ідеї національної єдності країни та її регіонів.

У внутрішній політиці ми виступаємо за унітарну Україну, що базується на єднанні всього українського

 • тому ми проти федералізації країни та другої державної російської мови. Але ми «за» вивчення українцями мов інших народів і вільне їх співзвучання на території України. Ми вимагаємо того, щоб кожен державний службовець при прийомі на посаду складав іспити з української мови та історії України. Вимагаємо також, щоб у всіх державних навчальних закладах усіх рівнів викладання велося виключно українською мовою, звісно, крім виключно профільних предметів з іноземних мов, літератури тощо;
 • ми проти тієї чи іншої політичної сили, що виступає за утворення військових, політичних союзів в яких Україна не відіграватиме провідну роль;
 • ми виступаємо проти діяльності різного роду організацій, що виступають за федералізацію України чи відторгнення частини української території;
 • ми за президентсько-парламентську форму правління, головною умовою якої є централізація виконавчої гілки влади;
 • ми проти продажу української землі іноземцям;
 • ми проти продажу сільськогосподарської землі;
 • ми за збереження українського села;
 • ми виступаємо проти глобалізації України, утворення мегаполісів, але ми за її науково-технічний прогрес, що базується на принципах раціонального, інтенсивного використання ресурсів, що посприяє розвитку українського суспільства;
 • ми виступаємо за обмеження фінансового капіталу іноземців в Україні. Сума іноземних інвестицій має сягати до 30% бюджету країни і ці інвестиції мають спрямовуватися у спільні підприємства, що займаються виробництвом із повним циклом. Ми проти будь-яких фінансових позичок від міжнародних фінансових установ, якщо вони надаються під відсотки, оскільки віддавати потрібно буде нашим дітям і віддавати потрібно буде позичений долар, позичаючи новий. Ми за повну підтримку вітчизняного виробника і обмеження доступу на наш ринок іноземних товарів, аналоги яких виробляються в Україні, в першу чергу сільськогосподарських. Ми виступаємо за перетворення України в потужну промислово-аграрну країну, що має стати житницею Європи.
 • ми витупаємо за об’єднання усіх християнських церков, в першу чергу, Української греко-католицької церкви, Української православної церкви (київського та московського патріархатів), Української автокефальної церкви в одну українську православну церкву із центром у Києві, як це було від початку виникнення православ’я на наших землях. Закликаємо керівників церков розпочати переговори про об’єднання, оскільки таке єднання потрібне Україні;
 • ми виступаємо за укрупнення лівих, центристських і правих ідеологічно близьких політичних сил, щоб кількість партій різко скоротилася.
 • ми виступаємо за кардинальну реформу української освітньої системи, що на сьогодні побудована на стереотипах організації навчально-педагогічного процесу радянської системи. Ми впевнені в тому, що наші навчальні заклади готують не стільки професійних фахівців, скільки носіїв дипломів, що в своїй більшості працюють не за професією.

У зовнішній політиці голосне відстоювання власних інтересів:

 • ми за дружні відносини з російським народом, побудовані на взаємовигоді та рівному партнерстві, але ми проти будь-якого шовіністично налаштованого кремлівського уряду відносно України. Ми не віримо в те, що українцям допоможуть країни НАТО чи Росія, тому що протягом століть ніхто з них нам жодного разу по-справжньому не допоміг. Ми виступаємо проти приєднання до будь-якого військово-політичного блоку, якщо його засновником буде не Україна і вона не зможе відігравати провідні позиції у ньому. І тим більше військової присутності на території України інших держав, в тому числі й Росії;
 • ми за те щоб Україна вибрала чітку власну лінію, що побудована на принципах першості інтересів Української Держави;
 • ми не проти того, щоб Україна вступала виключно в економічні міжнародні об’єднання, була представлена в ООН та Раді безпеки;
 • ми проти переділу існуючих кордонів, і висловлюємося проти визнання Косово, Південної Осетії, Придністров’я;
 • ми виступаємо за поглиблення економічної та культурної співпраці із слов’янськими державами.

У молодіжній політиці ми виступаємо за об’єднання молоді навколо української мрії ─ побудови заможного життя на своїй землі. Тому ми закликаємо:

 • усіх молодих українців припинити чвари між собою та назавжди викреслити із свого життя будь-які форми насильства один проти одного;
 • вивчати історію рідного краю та бережливо ставитися до національних святинь;
 • здобувати освіту та примножувати свої знання;
 • відмовитися від алкоголю, тютюнопаління та наркотиків;
 • утворювати дієві дорадчі молодіжні органи при органах влади усіх рівнів із їх державним фінансуванням.

Ми виступаємо за чисте, мирне небо над Україною, за чисту родючу українську землю під нашими ногами, за українця ─ господаря на своїй землі. І впевнені, що гарантом цього всього можуть бути  лише самі об’єднані Українці.

Ми розпочинаємо велику роботу і звертаємось до кожного українця, щоб він спостерігав за нашою роботою, за шляхом нашого розвитку. Власну роботу ми розпочинаємо з маленького  міста Переяслав-Хмельницький.

Прийнято правлінням МГО «Незалежна асоціація молоді»

м. Переяслав-Хмельницький

8 квітня 2009 року

Історія МГО «Незалежна асоціація молоді»

Організація виникла в період соціально-політичних трансформацій в Україні, спровокованих парламентськими виборами 2002 р. та виборами Президента України 2004 р. Першим її головою було обрано Файзулліна Артема студента історичного факультета місцевого університету.

Перший проект на загальну суму в 400 євро за фінансування донорської організації МГО «НАМ» виграла восени 2004 р., ставши одним із учасників програми Центру політичної освіти «Молодь у виборах». У рамках проекту організацією було здійснено комплекс заходів, спрямованих на політичну просвіту молоді та підвищення активності молодих виборців. Реалізація проекту проходила під гаслом «Прийди і проголосуй!». Як відомо на початку ХХ ст. виборча активність молоді в Україні була доволі низькою. 2004 р. МГО «Незалежна асоціація молоді» була першою громадською організацією м. Переяслав-Хмельницький, що отримувала гранти від донорської організації та приватних благодійників.

Авторитет серед молоді організація отримала після реалізації її членами в 2005 р. проекту розвитку студентського самоврядування в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – «Студентська Рада». З того часу, за ініціативи членів організації, розпочалася інтенсивна розбудова органів 

910

студентського самоврядування місцевого вузу. Одним із перших вагомих проектів самоврядування став випуск студентської газети «S.M.S», що перетворилася на повноцінну самостійну офіційну студентську газету, першим редактором якої став представник МГО «НАМ». Випуск студентської газети став тренувальним майданчиком для видання власної щотижневої газети «Новий погляд. Тижневик перспективної молоді». Після завоювання авторитету серед студентського загалу відбулося визнання діяльності організації місцевою владою. 23 червня 2005 р. активіст організації був призначений радником з молодіжних питань Переяслав-Хмельницького міського голови.

1

 28 січня 2006 р. МГО «Незалежна асоціація молоді» та Студентська Рада університету уклали угоду про співпрацю. Першою спільною справою була спроба налагодити співпрацю молоді і студентства з місцевими органами влади через створення та подальшу роботу міського молодіжного органу самоврядування, завдяки якому можна було б налагодити та спільно координувати роботу органів студентського, учнівського самоврядування та молодіжних організацій.

Певним підйомом у діяльності організації став 2006 р. У січні 2006 р. організація намагались заснувати власні ЗМІ. Розпочато було з випуску щотижневого інформаційного бюлетеню «Погляд». Друкувався він на принтері в кількості 20 примірників. Проте, внаслідок слабкої матеріально технічної бази організації, було видано лише два випуски. 21 березня 2006 р. о 14 год. в актовій залі університету пройшов перший запис програми «Перехресне студентське запитання: політичні дебати». Для участі в програмі були запрошені кандидати на посаду міського голови м. Переяслава-Хмельницького. На запрошення молоді відгукнулися 11 із 12 кандидатів, що вказувало на впливовість заходу, організаторами якого виступила молодь. Офіційними інформаційними партнерами заходу виступили студентський телеканал «Універс-ТВ», студентська газета «S.M.S.» та МГО «НАМ».

20 червня 2006 р. за ініціативи організації відбулася конференція, присвячена обговоренню ідеї створення молодіжного органу самоврядування в м. Переяславі-Хмельницькому. Участь у ній взяли ректор університету, депутат Київської обласної ради Віктор Коцур, міський голова Іван Якименко, керівники відділів освіти та сім’ї, молоді та спорту. Тоді було активом організації запропоновано проект розвитку молодіжного самоврядування, який викликав в учасників неоднозначні оцінки. Проте після схвальних відгуків міським головою та ректором університету, більшість учасників висловили підтримку молодіжній ініціативі. Невдовзі повний пакет необхідних документів було підготовлено та оголошено про створення ініціативної групи, до якої могли приєднуватися всі бажаючі. Проте молодіжна міська рада так і не запрацювала. Міська влада не виконала взятих на себе зобов’язань перед молоддю і відмовилася від створення ради в тому форматі, який попередньо підтримав керівник міста, будучи кандидатом на посаду міського голови. Після виборів 2006 р. організація оголосила про започаткування моніторингової кампанії виконання виборчих обіцянок політичних сил, які увійшли до складу Переяслав-Хмельницької міської ради за результатами виборів 26 березня 2006 р., під назвою «Ефект присутності». Кампанія була розпочата молодіжною організацією у співпраці зі Студентською радою університету в рамках програми МГО «НАМ» «Молодіжна активність – рух заради успіху». Кампанія включала проведення низки специфічних соцопитувань, зустрічей з лідерами політичних сил у рамках телепрограми «Віч-на-віч із народом». Програма мала 5 етапів свого розвитку. Головні проблеми, які піднімалися перед пересічним переяславцем, були спрямовані на визначення реального стану політичної обізнаності та громадської активності міщан у напрямі моніторингу передвиборчих обіцянок представників місцевої влади. «Молодіжна активність – рух заради успіху» – це програма активізації молодіжного руху в м. Переяславі-Хмельницькому, розроблена командою організації на початку 2005 р. для вирішення найактуальніших проблем молоді регіону. Вона складалася з кількох комплексних напрямів роботи громадськості, спрямованих на побудову механізмів залучення молоді до активного суспільно-політичного життя міста. Головні критерії, викладені ініціаторами в програмі, полягали в тому, щоб підростаюче покоління самостійно навчилося вирішувати власні проблеми та здобуло практичні вміння розбудови демократичного суспільства в Україні. Цільовою групою програми була молодь міста до 35 років. Активом об’єднання визначено головні напрями роботи, що полягали в розвитку взаємопов’язаних між собою молодіжних ініціатив, які на той час членами об’єднання розвивались паралельно: підготовка молодіжного кадрового резерву, розвиток студентського самоврядування, розвиток міського молодіжного самоврядування, розвиток молодіжних засобів масової інформації, підприємництва, розвиток третього сектору економіки в місті та молодіжного туризму. Затвердження програми мало відбутись на сесії Переяслав-Хмельницької міської ради, проте, її так і не вдалося включити в порядок денний жодної сесії 2006 р. Тому члени об’єднання прийняли рішення реалізувати її самостійно.

3Влітку 2006 р. актив організації здійснив унікальний проект, спрямований на екологічну просвіту молоді. Так, після збору сміття на берегах річок міста, значну масу якого становили полишені пластикові пляшки, молодь збудувала з них катамаран і здійснила подорож водами Канівського водосховища, тим самим відвідавши історичні місця Букринського плацдарму. На початку липня 2007 р. активісти Студентської Ради та МГО «НАМ» встановили спортивний дитячий майданчик на території міської загальноосвітньої школи № 2. Майданчик встановлено завдяки реалізації проекту за фінансування благодійного фонду «Братів Кличків».

2008 р. став роком професійного зростання більшості членів організації. У січні 2008 р. черговий з’їзд організації обрав нового голову – Юрія Бобровніка , вніс зміни до статуту організації, зокрема розширив коло завдань організації і дещо змінив структуру об’єднання та принципи її роботи. Невдовзі було прийнято рішення про заснування власного друкованого органу «Новий погляд. Тижневик перспективної молоді», створення сайту організації, проведення ігор КВК серед студентських команд на кубок організації та утворення проектного відділу. Як наслідок, МГО «Незалежна асоціація молоді» підписала угоду про співпрацю із ТОВ «Астеліт», що володіє брендом мобільного оператора «life:)», та громадською організацією «Перевізник Переяславщини». За першою угодою МГО «Незалежна асоціація молоді» отримала можливість підключити членів організації до вихідних тарифів мобільного зв’язку, які пропонував «life:)» для своїх корпоративних клієнтів.

Восени 2008 р. молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді» у рамках програми «Посилення впливу громадянського суспільства» Міжнародного фонду «Відродження» взяла участь у конкурсі «Розвиток системи громадського моніторингу бюджетного процесу на місцевому рівні», за результатом якого отримала грант на суму 11 000 доларів США. Проект, що реалізовувався, був покликаний сприяти розвитку системи громадського моніторингу бюджетного процесу через створення програмного продукту «PROMOBudget», придатного для користування в усіх регіонах України та здатного автоматично перетворювати інформацію стандартного щомісячного казначейського звіту на абсолютно доступний та наглядний для некваліфікованого користувача звіт про виконання бюджетів районного та сільського рівнів.

Протягом 9 місяців організація провела низку заходів за результатами яких молоддю було створено програмний продукт, що дозволяв пересічним громадянам долучатись до аналізу витрат місцевих бюджетів, підготовлено низку фахівців з числа молоді, котра отримала досвід проведення аналізу ефективності використання бюджетних коштів чиновниками. Та головне – отримання такого гранду від міжнародної благодійної установи дозволяло організації конкурувати з грантоотримувачами на всеукраїнському рівні. 2008 – 2009 рр. організація проводить чемпіонати КВК університетських команд на кубок Студентської ради та МГО «Незалежна асоціація молоді».

5У 2009 р. об’єднання започатковує інноваційний проект проведення наукових інтернет-конференцій, розробивши відповідний сайт. Першою була Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку», яка проходила з 28 до 30 квітня 2009 р. У результаті проект став постійно діючим, конференції відбувались щомісячно й отримали статус міжнародних. За період 2009-2014 рр. участь у роботі наукових конференцій взяли кілька тисяч науковців з пострадянського простору. За результатами конференцій організацією видавались збірники матеріалів. МГО «НАМ» таким чином долучилась до популяризації та розвитку науки, зробивши обмін матеріалів наукових досліджень простим та ефективним.

6З метою сприянню розвитку студентського самоврядування, за ініціативи МГО «Незалежна асоціація молоді» та колишніх студентських лідерів, було відкрито «Школу студентського самоврядування». В рамках школи організаторами проведено кілька тренінгів, спрямованих на здобуття керівниками органів студентського самоврядування навиків успішної організації роботи студентських об’єднань. 2009 р. з ініціативи об’єднання стартував проект під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» – велопробіг місцями бойової слави Київщини. Молодь протягом чотирьох днів подолала більше 400 км. за маршрутом: м. Переяслав-Хмельницький – с. Ташань – м. Гельмязів – м. Канів – с. Великий та Малий Букрин – м. Ржиців – м. Українка – м. Київ – м. Переяслав-Хмельницький. Мета велопробігу полягала у вшануванні пам’яті полеглих солдат Червоної Армії. Засобом велопробігу відбувалось пропагування здорового способу життя серед молоді, учасники знайомились з місцями, на яких відбувались відомі історичні події часів Київської Русі, козацтва та Другої світової війни. Молодь також займалась розробкою та прокладанням вело- та пішохідних туристичних маршрутів Київщиною та взяла участь в ІІ-му міжнародному еко-фестивалі «Трипільське коло 2009. Земля», відвідала музеї с. Добраничівки, м. Канів та с. Балико-Щучинки. Такі велопробіги відбувались щороку протягом 2009 р. - 2011 р. за фінансової підтримки активу молодіжки.

2009 р. відбувся черговий з’їзд організації, присвячений розвитку ідеологічної складової роботи об’єднання, розвитку структури та покращення ефективності залучення коштів для проведення заходів об’єднання. За результатами з’їду було прийнято низку рішень, спрямованих на захист прав та інтересів членів організації, активізації молоді через виховання та створення молодіжної команди, здатної вирішувати власні та державні проблеми. Прийнято рішення створити власні електронні ЗМІ, дотримуватись фінансової незалежності. Посилити роботу з молодими кадрами, залучати молодь до виконання конкретної роботи. Загалом було оголошено про розробку програми діяльності організації, що мала складатися з двох частин «Мінімум» та «Максимум».

Протягом кризового 2009 р. організації вдається видавати власну щотижневу друковану, першу в історії Переяславщини, молодіжну газету «Новий погляд. Тижневик перспективної молоді». Проте, внаслідок світової фінансової кризи, нестабільності українських банків та відсутності досвіду молодої редакційної команди, об’єднанню вдалося випустити лише 17 номерів. Редакція газети опубліковувала переважно матеріали з молодіжної тематики, проте висвітлювалися і позиція об’єднання щодо суспільнозначущих проблем Переяславщини та країни, таких як побудова сміттєпереробного заводу, ситуація у банковому секторі економіки. Тому правлінням організації було прийнято рішення створити всеукраїнське інтернет-видання «Новий погляд». Інтернет ресурс оголосили правонаступником газети «Новий Погляд. Тижневик перспективної молоді». У час розвитку інформаційних технологій, які надають можливість безмежного розвитку свободи слова, команда МГО створила соціально орієнтоване відкрите до співпраці інтернет-видання. Редакція ресурсу надала право безкоштовно будь-кому, хто має можливість, висвітлити власну подію, власне бачення того, що відбувається навколо нього, залишивши статтю, ремарку, коментар на ресурсі, з можливістю розміщення фото та відео, що стосувались події. По суті, відбувся рух організації до створення власного інтернет-телебачення. Проект виявився доволі успішним, до наповнення ресурсу долучились молоді журналісти зі всієї України. Аудиторія відвідувачів у перші місяці стартувала від 1500 унікальних користувачів.

2008 р. колектив організації, у співпраці з Студентської радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», підготував проектну заявку на конкурс соціального проекту «Спортивну Україну будуємо разом», оголошеного благодійним фондом «Братів Кличко», яка стала переможною. За результатами реалізації проекту 2009 р. в університеті було створено сучасний боксерський зал, у якому молодь отримала право безкоштовно займатись та реконструйовано великий спортивний зал. На відкриття боксерського залу прибув особисто чемпіон світу з боксу Володимир Кличко. Обсяг освоєного гранту становив 250 тис. грн.

8a8

25 квітня 2009 р. МГО «Незалежна асоціація молоді» підписала Меморандум про співпрацю зі студентською радою Києва. Згідно меморандуму сторони зобов’язувались сприяти розвитку демократичних засад і принципів в Україні, розбудові громадянського суспільства, посилення держаної могутності України. Головним напрямом співпраці визначено роботу над спільною розробкою законопроектів, що стосувалися розвитку молодіжного руху. Весною 2009 р. МГО «Незалежна асоціація молоді» виступила організатором кількох екскурсій для молоді міста до Верховної Ради України.На весні 2009 р. колектив МГО «Незалежна асоціація молоді» виступив з ініціативою консолідації молодіжних організацій Київщини та України, започаткувавши проведення молодіжних самітів. Під час їх проведення молодь обговорювала різні поточні проблеми, які організатори умовно класифікували у кілька блоків. Перший стосувався проблеми впровадження освітніх реформ у вищих навчальних закладах з точки зору студентства; реальності студентського контролю за якістю надання освітніх послуг навчальними закладами в Україні. У другому, що був присвячений соціальному захисту студентів; обговорено розмір стипендії та принципи її призначення, студентські права й реальність їх захисту саме студентським самоврядуванням. 

7Третій блок стосувався проблем роботи органів студентського самоврядування, де зокрема обговорювався реальний стан розвитку студентського самоврядування, можливість законодавчого визначення місця органів студентського самоврядування, намагались також з’ясувати рівень розвитку ОСС за відповідними критеріями: наявність власної преси, координаційних органів, рівнем співпраці з адміністраціями вузів, фінансовим забезпеченням. Головною метою саміту було визначення нових механізмів вирішення студентських проблем за допомогою саморганізації студентства. По закінченню саміту молодь домовилась самостійно вирішувати власні проблеми, підписавши відповідну угоду про співпрацю. Також було прийнято резолюцію саміту лідерів органів студентського самоврядування провідних вузів України та молодіжних громадських організацій. Згідно до резолюції, Верховній Раді України рекомендувалось внести до Закону України «Про вищу освіту» відповідні поправки, що напрацювали учасники саміту. Кабінету Міністрів України рекомендували активніше розробляти заходи, спрямовані на здешевлення освіти, приступити до поетапної ліквідації студентських профкомів, ініціювати виділення 1% від коштів бюджету вищого навчального закладу у розпорядження органів студентського самоврядування. Вимагали від Міністерства освіти і науки України припинити «ініціювання безкінечних реформ» і «зупинитись на розвитку освіти, насамперед вдосконалення її якості». Просили Міністерство в справах сім’ї, молоді та спорту долучитись до фінансування всеукраїнської та обласної студентських рад, запровадивши практику малих грандів для органів студентського самоврядування. Також рекомендували: Міністерству фінансів України припинити практику виділення коштів освітній галузі за залишковим принципом; обласним державним адміністраціям розробити, профінансувати та запровадити програми з підтримки діяльності обласних студентських рад; Вищій атестаційній комісії створити координаційну раду з призначення тем кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.01 – історія України та припинити практику безкінечних змін та доповнень до оформлення наукових робіт. Також учасники саміту прийняли колективне звернення до Президента, Прем’єр-міністра, Голови Верховної ради, Міністра освіти і науки України та Міністра у справах сім’ї та молоді.

У післякризовий час найменш захищеною категорією залишалась молодь, а пошук першого робочого місця був одним із найскладніших процесів у житті. З цією метою колектив МГО розробив інтернет-ресурс «СамеТУТ», покликаний по-новому репрезентувати пошукача роботи перед роботодавцем і, навпаки, роботодавця перед бажаючими працювати. За перші півроку на зареєструвалося зареєструвалось більше двохсот роботодавців, які постійно пропонували вакансії щодо працевлаштування молоді. Організаційно ресурс підтримали адміністрація ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» та головне управління освіти Київської державної адміністрації. Поглиблючи розвиток напряму пошуку першого робочого місця для молоді, правління організації у співпраці з адміністрацією ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» у березні 2010 р. створили структурний підрозділ вузу «Відділ підтримки освітніх ініціатив, професійного розвитку та кар’єри». Метою роботи відділу визначено не тільки пошук робочих місць, а й підвищення професійно кваліфікації випускників навчального закладу, розширення їх професійного кругозору.

2011 р. МГО «Незалежна асоціація молоді» розпочала кампанію боротьби проти спалювання сміття жителями міста та працівниками комунальних служб міста. Спільно з редакцією Інтернет-видання «Новий погляд» провели інформаційну кампанію, в ході якої було розкрито суть проблеми та її наслідки. Члени організації підготували відповідне звернення до керівників фракцій міської ради з проханням порушити в сесійній залі питання чистоти повітря.

15 жовтня 2011 р. МГО «Незалежна асоціація молоді» вже вдруге стала співучасником акції Маршу Безквартирної Молоді, яка проходила в Києві на Хрещатику. Організатором акції виступило об’єднання «Молодіжна варта». До участі в акції долучилась молодь без житла, а також невдоволені високими цінами на оренду житла, високими кредитними ставками на нове житло, переповненні гуртожитки. Головні вимоги, які ставила молодь перед владою, щорічне зменшення вартості іпотечних кредитів для молоді, а також дотримання політичними силами своїх передвиборчих обіцянок у цьому напрямі.

Молодь вимагала спеціального підходу держави до кредитування житла. Зокрема, через збільшення фінансування житлового будівництва. Учасники акції вимагали впровадження обіцяних політиками програм «доступне житло» і «соціальне житло», нарощування фінансування обсягів будівництва та спрямування коштів від земельних аукціонів на будівництво соціального, орендного житла! Молодь вимагала припинити примусовий призов хлопців у мирний час, у першу чергу, до внутрішніх військ, а бюджетні кошти спрямувати на придбання службового житла контрактникам і молодим офіцерам, яке по завершенню служби передається в приватну власність. Запровадити практику будівництва студентських та аспірантських гуртожитків. На думку молодих мітингарів, держава конкретними справами повинна підтримати вищу освіту будівництвом сучасних гуртожитків та реконструкцією існуючих. Звучали вимоги відобразити відповідні видатки в держбюджеті 2012 р. і припинити практику відселення студентів з існуючих гуртожитків заради туристів та студентів-іноземців. Вимагали змін умов кредитування житла для родин, зокрема перегляду цих програм у напрямку вироблення цільових підходів, та реалізувати зобов’язання політиків на 2007-12 роки, а саме: «при народженні дитини – погашення 25% кредиту, другої – 50%, третьої – повне його погашення». Вимагали: подолання корупції, адже квартири великих міст України коштували дорожче за вартість квартир у багатьох європейських столицях; реалізації комплексу заходів по зниженню корупційного тиску на будівельну галузь. Молодь вказувала на необхідність виконання програми та обіцянок правлячої коаліції. У державному і місцевих бюджетах 2010-2011 рр. не було відображено програми Партії Регіонів та Президента В. Януковича, а також програм партій-союзників, щодо реалізації програм будівництва житла, з якими політики отримали владу.

Молодь указувала на необхідність запровадження спеціальних соціальних пакетів для спеціалістів, адже працівники сфери освіти, медицини, культури, службовці та соціальні працівники, офіцери та низка інших категорій позбавлені шансів заробити на квартиру.

Таким чином, усі вимоги мали на меті покращення доступу молоді до житла. Скандуючи гасло «Владо, будуй обіцяне!», молодь боролася за вирішення проблеми №1 для молодих людей. Під час другого маршу безквартирної молоді були озвучені результати першої такої акції 2010 р. Так, зокрема, на вимогу молоді уряд: повернув кошти по вже узятих молоддю кредитах і поновив їх регулярне погашення (60 млн.грн. для 15 тис. сімей) розпочав реформу державного фонду сприяння молодіжного житлового будівництва; увів оподаткування нерухомості; збудував перші будинки по програмі «Доступне житло»; побудував по 2-3-х відомчих будинки в кожному регіоні для молоді; виділив гроші на державну іпотечну установу. Але молодь наголошувала, що цих заходів недостатньо для системного вирішення проблеми. Сама акція набула широкого суспільного розголосу завдяки її висвітленню провідними телеканалами України.

У грудні 2011 р. МГО «Незалежна асоціація молоді» виступила співорганізатором Міжнародного студентського форуму «Національна молодіжна політика: суперечності та тенденції розвитку», який пройшов в м. Переяслав-Хмельницький. Головні напрями роботи форуму стосувалися: фінансування органів студентського самоврядування на досвіді українських університетів; концепції розвитку національної молодіжної політики; особливостей реалізації проектів органами студентського самоврядування; соціальних мереж, як елементу інформування та залучення молоді до активної громадської діяльності.

4 грудня 2011 р., під час закриття Міжнародного студентського форуму ініціативи молодіжного об’єднання, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держаний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» та керівники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади підписали меморандум про співпрацю, який передбачав спільну роботу у вивченні та розвитку місцевого ринку праці та використання наукового потенціалу університету при підготовці фахівців для органів місцевого самоврядування. Згідно домовленостей було започатковано програму підготовки молодіжного кадрового резерву, що мав формуватися з числа студентів, які навчалися в університеті, а також учнівської та іншої молоді. Реалізація такої програми надавала можливість студентам, які отримають кваліфікацію вчителя з обраної спеціальності, мати додаткові знання і вміння для побудови власної кар’єри, наприклад, в органах місцевого самоврядування. На думку розробників програми, розвиток інформаційних технологій, дозволяв не виходячи із власного будинку, отримувати додаткові не погані кошти. Тому молодий вчитель повинен орієнтуватись в умовах розвитку третього сектору економіки, електронних платежів, мати навики із самоорганізації сільського населення, організаційної роботи з молоддю, проведення переговорів з інвесторами. Уміти вивчати громадську думку та знати як правильно донести власну життєву позицію до громади того чи іншого населеного пункту. Існувала потреба готувати не просто вчителів, які добре знають власний предмет, а ще й людей з активною, креативною та адекватною життєвою позицією. Програма мала сприяти формуванню вчителя-лідера, який зможе завоювати авторитет серед громади. Загалом програма передбачала підготовку фахівців відповідно до штатного розпису органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а саме за напрямами: прогнозування ринку праці; створення нових перспективних робочих місць; розвиток молодіжного лідерства та підприємництва; вивчення основ фінансового ринку; розробку стратегії розвитку регіону, через написання програм розвитку кожного населеного пункту району.

 

Статут

СТАТУТ МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Молодіжна громадська організація "Незалежна асоціація молоді" (далі - НАМ) є Переяслав-Хмельницькою міською молодіжною громадською організацією, створеною для здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів молоді.1

1.2 НАМ створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядуванні, законності та гласності.

1.3 НАМ здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, чинним законодавством і цим статутом .

1.4 Діяльність НАМ поширюється на місто Переяслав-Хмельницький .

1.5 НАМ набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації в відділі юстиції (міської ради), має самостійний баланс, відокремлене майно, всі рахунки в установах банків незаборонені законом (в тому числі і валютний рахунок), штампи і печатки встановленого зразка, бланки, свою емблему, символіку та іншу атрибутику, зразки яких встановлюються правлінням . Символіка реєструється у встановленому порядку . Може набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судових органах .

1.6 Співпрацює з іншими громадськими організаціями та партіями .

1.7 Повна назва молодіжної громадської організації українською мовою - "Незалежна асоціація молоді" .

1.8 Місце знаходження керівних органів -м. Переяслав-Хмельницький, вул. Петропавловська 3, тел. 5-42-23

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАМ

2.1 Мета - здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, духовних, національно-культурних та інших інтересів молоді (міста Переяслав-Хмельницький)

2.2 Завданнями організації є:

 • залучення широких верств молоді до участі в суспільно-політичному житті України та сприяння підвищенню громадської активності молодих людей Переяслава;
 • сприяння формуванню та реалізації державної молодіжної політики, розробці цільових молодіжних програм в Переяславі;
 • сприяння відродженню та розвитку в молодіжній сфері національно-патріотичних та духовно-культурних традицій українського народу ;
 • відстоювання законних інтересів молоді засобами, передбаченими чинним законодавством України;
 • підвищення суспільної, культурологічної та наукової активності молоді;
 • всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції молоді міста із європейським товариством та НАТО;
 • формування досвіду суспільної міжнародної, політичної, ділової, та гуманітарної діяльності молоді;
 • всебічне сприяння прогресивним формам навчання та підготовки фахівців в галузі економіки, соціології, права, культури, екології, управління, інформації, й охорони здоров’я тощо;
 • сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освітніх та навчальних програм і проектів для фахівців-членів НАМ, молодих громадян, та юридичних осіб-партнерів НАМ;
 • розвиток системи кредитування житлового будівництва для молодих сімей та одиноких молодих громадян;
 • розвиток системи кредитування навчання молоді (здобуття вищої та післядипломної освіти), створення дієвої системи професійної орієнтації та підготовки молоді;
 •  сприяння створенню сучасної нормативно-правової бази, її підтримка та інформаційно-аналітичне забезпечення;
 • участь у підготовці та розповсюдженню аналітичних, наукових, інформаційних матеріалів, експертних висновків;
 • участь у підготовці та поширенню серед молоді міста просвітницьких матеріалів;
 • участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та іншими засобами, які не суперечать законодавству України;

2.3 Для досягнення мети та виконання завдань НАМ здійснює свою діяльність в таких напрямках:

 • організовує та проводить теоретичні та науково-практичні  конференції, тематичні «круглі столи», прес-конференції, фестивалі, семінари, конкурси, концерти, спортивні змагання, зустрічі молоді та інші культурно-масові заходи
 • співпрацює з місцевими органами влади та іншими громадськими організаціями;
 • може проводити незалежні соціологічні дослідження ;
 • бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації);
 • співпрацює з фондами, інститутами, комерційними структурами, донорськими організаціями;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин, представляє і захищає свої інтереси, а також законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах та органах місцевого самоврядування, керівних органах навчальних закладів ;
 • організовує та забезпечує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями;
 • засновує власні друковані та електронні засоби масової інформації (періодичні газети та журнали, інформаційні бюллетні, теле-студії, теле-радіо-канали);
 • здійснює необхідну комерційну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи;
 • одержує від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію та матеріальну допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • вносить законодавчі ініціативи та інші пропозиції до органів влади та управління;
 • реалізовує власні програми та проекти, бере участь у спільних вітчизняними та зарубіжними організаціями програмах і проектах;
 • здійснювати шляхом створення видавництв видавничу діяльність, співпрацювати із зацікавленими прес-центрами та інформаційними агентствами;
 • брати участь у здійсненні інформаційно-ресурсної, фінансової, та технічної підтримки наукових та навчальних закладів, науковців, та викладачів, слухачів і студентів;
 • засновує наукові молодіжні, студентську товариства, наукові аналітичні центри та здійснює їх фінансову підтримку;
 • засновує благодійні фінансові молодіжні фонди;
 • проводить громадську експертизу та громадські слухання з питань, пов’язаних з метою та завданнями НАМ;
 • проводить інші заходи та діяльність в інтересах НАМ та молоді , що не суперечать чинному законодавству України.

3. ЧЛЕНСТВО

3.1 Членом НАМ можуть бути громадяни України віком від 14 до 35 років, незалежно від національності, віросповідання, фаху, які добровільно виявили бажання своєю працею, знаннями та участю стверджувати мету і виконувати завдання НАМ .

3.2 Членство в НАМ є індивідуальним та колективним.

3.3 Члени НАМ можуть одноразово брати участь в роботі інших громадянських об'єднань, якщо така діяльність не суперечить статуту НАМ та чинному законодавству.

3.4 Прийом у члени НАМ здійснюється за письмовою заявою кандидата і прийняттям рішення загальними зборами.

3.5 Особи старшого віку можуть бути членами НАМ, якщо їх кількість не буде перевищувати третину загальної кількості членів НАМ. У складі виборних органів НАМ кількість осіб старшого віку не може перевищувати третину членів виборних органів.

3.6 Колективними членами НАМ можуть бути міські молодіжні та дитячі громадські організації та інші об'єднання громадян . Колективні члени беруть участь у діяльності НАМ через своїх представників .

3.7 Вступ до НАМ колективних членів здійснюються через подання заяви та рішення відповідного керівного статутного органу організації, що має намір вступити .

3.8 Членство в НАМ може бути припинено добровільно на підставі письмової заяви члена організації.

3.9 У  випадку  дискредитації,  заподіянню  шкоди  НАМ,   невиконання   статутних обов'язків член НАМ може бути виключений з її рядів рішенням Правління НАМ .

3.10 Рішення про виключення з рядів НАМ члена виборного органу організації може ухвалюватись виключно за згодою органу, який його обрав.

3.11 Колективний член НАМ, який порушує статут НАМ або дискредитує НАМ, може бути виключений з неї за рішенням Правління НАМ .

3.12 При  виході  або  виключенні з  членів організації,  сплачені членські внески поверненню не підлягають.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАМ.

4.1 Права та обов'язки членів НАМ реалізуються в порядку, визначеному цим статутом.

4.2 Член НАМ має право:

 • обирати і буті обраним до всіх органів НАМ;
 • отримувати інформацію про діяльність НАМ;
 • брати участь у обговоренні питань, що стосуються діяльності НАМ;
 • вступати з пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності НАМ;
 • звертатися до керівництва НАМ з будь-яких питань діяльності організації;
 • висловлювати думку відмінну від думки більшості;
 • брати участь у заходах що проводяться НАМ.

4.3. Член НАМ зобов'язаний:

 • дотримуватись організаційної дисципліни;
 • виконувати рішення керівних органів організації;
 • брати посильну активну участь у діяльності НАМ;
 • не допускати дій, що перешкоджають реалізації ухвал НАМ;
 • дбати про зміцнення авторитету НАМ;
 • своєчасно сплачувати членські внески.

5. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ НАМ

5.1. Вищим керівним органом НАМ є З'їзд. З'їзд скликається не рідше одного разу на три місяці. Позачерговий З'їзд НАМ може бути скликаний за рішенням Правління НАМ. Координаційної Ради НАМ або на вимогу не менше 2/3 членів НАМ.

5.2 З'їзд є правомочним при наявності не менш 2/3 делегатів.

5.3 З'їзд може вирішувати будь-які питання внутрішнього життя та діяльності НАМ. З'їзд НАМ:

 • приймає статут НАМ, вносить до нього зміни та доповнення;
 • обрання Правління, Голови НАМ, Контрольно-ревізійної комісії на 1 рік;
 • затверджує склад Координаційної Ради;
 • затверджує бюджет НАМ, заслуховує звіт про його виконання;
 • заслуховує звіти Координаційної Ради та Контрольно-ревізійної комісії;
 • вирішує питання про будь-які інші питання що стосуються діяльності НАМ.

5.4 Форма голосування визначається з'їздом.

5.5 Рішення З'їзду є обов'язковим до виконання.

5.5.1 Керівним  органом  НАМ  між  з'їздами  є  Координаційна  Рада  НАМ. Координаційна Рада збирається за рішенням Правління не пізніше одного разу на місяць і правомочна при наявності не менше 2/3 її складу.

5.5.2 Координаційна Рада розробляє та координує основні напрямки діяльності НАМ, заслуховує звіти Правління, визначає порядок сплати та розмір членських внесків, затверджує бюджет НАМ. Координаційна Рада має право скликати позачерговий З'їзд НАМ.

5.5.3 Рішення   Координаційної   Ради    є    правочинним,    якщо    за   нього проголосувало 2/3 від загальної кількості присутніх.

5.6  Діючим керівним органом між засіданнями Координаційної Ради є Правління. До складу Правління входять Голова НАМ, заступники голови НАМ, а також інші члени НАМ у кількості не більше 9 чоловік.

5.6.1 Засідання Правління скликається Головою НАМ не рідше ніж 1 раз на 2 тижні, і є правомочним за присутності усіх членів Правління.

5.6.2 Правління НАМ

 • організовує виконання рішень З'їзду та Координаційної Ради;
 • визначає пріоритетність організації завдань, поставлених З'їздом;
 • здійснює програшно-проектне планування поточної діяльності НАМ;
 • розробляє і ухвалює звернення, заяви, відозви від імені НАМ;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності;
 • відповідно до чинного законодавства, приймає рішення про організацію власної комерційної діяльності;
 • у встановленому законом порядком організовує видавничу та інформаційну діяльність  НАМ  -  розпоряджається  майном та коштами  НАМ,  в  межах бюджету затвердженого З'їздом НАМ;
 • робить заявки з актуальних питань суспільного-політичного життя;
 • затверджує зразки печаток штампів, бланків, інших реквізитів, а також символіку НАМ;
 • затверджує Положення про Секретаріат та контролює його діяльність;
 • вирішує поточні організаційні питання;
 • в межах, визначених Координаційною Радою, здійснює її повноваження;
 • скликає Координаційну Раду;
 • затверджує положення про Контрольно-ревізійну комісію;
 • вирішує інші питання які не належать до виключної компетенції з'їзду НАМ та Координаційної Ради.

5.6.3 Рішення Правління є правочинним, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління.

5.7  У період між З'їздами, засіданнями Координаційної Ради та Правління поточною діяльністю НАМ керує її Голова.

5.7.1 Голова НАМ:

 • організовує роботу Координаційної Ради НАМ;
 • організовує роботу Правління НАМ і головує на її засіданнях;
 • без доручення представляє НАМ у зовнішніх стосунках;
 • має право підписів документів від імені НАМ;
 • робить заяви від імені НАМ;
 • керує секретаріатом НАМ;
 • головує на З'їзді НАМ по засіданнях Координаційної Ради та Правління;
 • вносить пропозиції щодо кандидатур заступників голови НАМ;
 • здійснює   оперативне   управління   майном   і   коштами   НАМ   в   межах
 • зумовлених Правлінням, а також згідно затверджених бюджетів НАМ;
 • відкриває та закриває рахунки в установах банків, укладає договори та угоди;
 • може делегувати частину своїх повноважень заступникам.

5.7.2. Голова обирається більшістю голосів делегатів З'їзду НАМ.

5.8 Заступники голови НАМ за дорученням Голови виконують частину його обов'язків.

5.9 Заступники Голови НАМ обираються у кількості трьох чоловік, організовують і здійснюють   поточну   роботу   організації   по   закріплених   напрямках   в   питаннях організаційної діяльності, економічної політики та ідеології. Заступник Голови з питань організаційної діяльності відповідає за роботу по підготовці, розробці та організації діяльності НАМ. Заступник Голови з ідеології керує діяльністю НАМ у напрямку агітації та пропаганди, керує Прес-службою НАМ, у разі відсутності Голови НАМ, робить заяви.

Заступник Голови з економічних питань відповідає за матеріально-технічне забезпечення діяльності НАМ.

5.10 Робочим органом НАМ є Секретаріат. Члени Секретаріату здійснюють підготовку робочих документів Правління і контроль за виконанням її рішень; підтримують зв'язки зі   структурними   підрозділами   НАМ,   одержує,   обробляє   і   аналізує  одержану інформацію, оперативно інформує керівні органи НАМ про стан організації, веде статистичний бухгалтерський облік. Готує і подає відповідну звітність.

5.11 Керівництво роботою Секретаріату здійснює Голова Секретаріату НАМ.

5.11.1 Голова Секретаріату:

 • розробляє штатний розклад;
 • засвідчує документи НАМ, організовує ведення діловодства, зберігає штампи, печатки, прапор НАМ.

5.12. Контрольним органом НАМ є контрольно-ревізійна комісія НАМ, що обирається на період між з'їздами та діє згідно з Положенням, затвердженим Координаційною Радою НАМ.

5.12.1 .Контрольно-ревізійна комісія:

 • контролює і перевіряє господарську та іншу комерційну діяльність НАМ .
 • здійснює контроль за дотриманням керівними органами та членами НАМ положень статуту НАМ .
 • Контролює виконання рішень З'їзду та Координаційної Ради НАМ.
 • здійснює контроль за використанням бюджетних коштів .

6. МАЙНО ТА КОШТИ НАМ .

6.1  Кошти  НАМ   формуються  з   членських  внесків,   добровільних  пожертвувань підприємств, установ і організацій, громадян України, іноземних громадян, надходжень від власної комерційної діяльності та інших надходжень які не заборонені законом .

6.2 Фінансова та матеріальна допомога на реалізацію програм НАМ з державного  та місцевого бюджетів відповідно до законодавства України.

6.3 Надходження від депозитних вкладів, надходження від підприємств та організацій, що перебувають у власності організації.

6.4 Надходження від закордонних фондів та окремих осіб у вигляді грошових коштів в іноземній валюті та українській гривні, в матеріальній допомозі.

6.5 Придбання НАМом майна за рахунок власних коштів для здійснення статутної діяльності.

6.6 НАМ може здійснювати фінансування у межах статутної діяльності інших організацій, які беруть участь у виконанні спільних програм та проектів.

6.7 Кошти НАМ витрачаються на фінансування її статутної діяльності.

6.8 НАМ може мати у власності будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, майно культурно-просвітницького призначення, інше майно, необхідне для виконання статутних   завдань,   передану   їй   у   власність   членами   НАМ   або   державою   в установленому   законом   порядку,   набуте   від   членських   внесків,   пожертвувань громадянами, підприємствами, організаціями та установами, а також майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом .

6.9 Кошти   та   інше   майно   НАМ,   зокрема   у   випадку   ліквідації,   не   можуть перерозподілятися між її членами, а використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

6.10 НАМ   веде   оперативний   та   бухгалтерський   облік,   статистичну   звітність, реєструється в органах державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених чинним законодавством .

6.11 НАМ  не   несе   відповідальності   за  зобов'язання   своїх  членів,   а  останні   не відповідають за зобов'язання НАМ .

7. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ.

7.1 Зміни та доповнення до статуту вносяться на з'їзді більшістю у 2/3 голосів від кількості делегатів .

7.2 Про зміни, що відбулися в статутних документах, НАМ в п'ятиденний строк повідомляє реєстраційний орган.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

8.1 Діяльність НАМ може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

8.2 Реорганізація НАМ відбувається за рішенням З'їзду якщо за нього проголосувало не менше 2/3 делегатів .

8.3 Ліквідація НАМ здійснюється за рішенням З'їзду, якщо за це проголосувало не менше 2/3 делегатів або за рішенням суду .

ТРИМАЙТЕ ЗВ'ЯЗОК

Наша команда завжди буде рада вітати Вас!
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: